Comunicacions orals

6 de novembre 2023

En relació amb l’abstract corresponent a la comunicació oral, us indiquem que heu d’ingressar la informació referent a aquesta abans del 26 de novembre mitjançant el formulari habilitat. Una vegada finalitzada la data, un Comitè científic durà a terme la valoració i selecció de tots els treballs, basada en la qualitat i la diversitat d’aquests. El resultat serà comunicat a partir del 8 de gener. Totes aquelles persones el treball de les quals no fos seleccionat per a comunicació oral, passaran automàticament a la categoria de presentació en format pòster.

Per favor, descarregueu i utilitzeu la plantilla per a la realització de l’abstract. Podrà trobar-la tant en aquesta pàgina com al formulari d’inscripció. Us informem que no acceptarem un altre format diferent del facilitat al formulari.

La participació en la modalitat comunicació oral es realitzarà en una presentació en el format que es desitge, en espanyol o anglés. El temps màxim disponible per comunicació seran 12 minuts i serà supervisat pel moderador de la corresponent taula.

En cas que vulgueu presentar un abstract per a comunicació oral haureu de tenir en compte si realitzareu la vostra presentació en un país amb un horari diferent al d’Espanya. Si aquest és el vostre cas, per favor, en deixeu constància en el formulari amb aquesta informació. Per a qualsevol incidència podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu.

Utilitze aquesta plantilla per a elaborar el seu resum en espanyol o en anglés, i realitze l’enviament de la seua contribució per mitjà de l’emplenament del següent formulari. El document d’abstract s’ha de pujar en format word, i el nom del fitxer ha de ser: “Cognom.Nom”, exemple: “Martinez.Antonio”. La plantilla conté els següents apartats:

  • Títol
  • Autor/s
  • Afiliació
  • Resum de 250-350 paraules
  • 6 paraules clau

El resum haurà de complir amb els següents criteris per a poder ser avaluat i acceptat pel comité organitzador:

  • Treballs teòrics: a) tema d’estudi; b) argumentació seguida; i, c) principals conclusions.
  • Treballs empírics: a) tema d’investigació; b) hipòtesi de partida; c) descripció de les dades; d) metodologia utilitzada per a l’obtenció i procés d’anàlisi de les dades; i, e) principals resultats o conclusions

* El termini límit per a enviar el resum de la comunicació oral serà el 26 de novembre de 2023.