Preguntes freqüents

24 d’octubre 2023

Quines disciplines estan incloses?

Totes les disciplines són benvingudes en aquest Congrés. La finalitat del mateix és fomentar l’intercanvi de coneixement entre diferents àrees temàtiques, per la qual cosa l’únic requisit que has de complir per a participar al III Congrés Anual Internacional d’Estudiants de Doctorat és ser estudiant de doctorat.

Quin és el nombre de contribucions que puc realitzar de primera autoria?

El màxim nombre de contribucions que es poden realitzar per inscrit en qualitat de primera autoria és una. No obstant això, no existeix límit d’autors per contribució, per la qual cosa es pot tindre una comunicació en primera autoria i altres en co-autoria sempre que haja sigut presentada per un estudiant inscrit diferent.

Existeix límit d’autors per contribució?

, no poden ser més de 10 autors per contribució.

Com realitze la meua contribució?

Les contribucions poden ser realitzades en dues modalitats.

La primera és comunicació oral. Aquesta ha d’ajustar-se a les especificacions descrites en el subapartat de Comunicació oral, dins de contribucions.

La segona és pòster. Aquesta modalitat és obligatòria per a la contribució del pla d’investigació. A més, pots trobar les característiques que han de tindre en el subapartat de Pòsters, dins de contribucions.

En ambdós casos, tant per a la comunicació oral com pòsters, és obligatori emplenar el formulari que es troba dins del subapartat corresponent i que consisteix en l’enviament del resum/abstract. La data límit per a emplenar el formulari d’abstracts és el 26 de novembre de 2023 per a l’enviament de comunicacions orals, i el 10 de desembre de 2023 per al de pòsters. I la data límit per a enviar el pòster és el 21 de gener de 2024, al correu del congrés: .

Acabe de començar els estudis de doctorat, per la qual cosa no tinc molts resultats per a presentar. Puc participar amb una contribució en el congrés?

Sí, pots contribuir presentant en format pòster el pla d’investigació proposat per al projecte de tesi. No és necessari incloure un apartat de resultats o conclusions.

Haurà certificat d’assistència/participació?

Sí. En finalitzar el Congrés, s’atorgarà un certificat d’assistència i un altre de participació. El certificat de participació serà un certificat únic per contribució incloent el nom de tots els autors contribuents. Només remetrem un certificat a aquella persona que consti com a autor/a principal. La persona receptora del certificat s’encarregarà de remetre aquest certificat a la resta de coautors.

Quina és l’assistència mínima exigida per obtenir un certificat?

Així mateix, us informem que NO S’ENVIARAN CERTIFICACIONS D’ASSISTÈNCIA A QUI NO ACUDIU (entendrem com a “assistència efectiva” a aquella que arribi al 50% de la durada total del congrés).

Puc inscriure’m i, en cas de voler portar comunicació (pòster o oral), adjuntar el resum més tard?

No, la inscripció i la pujada del resum/abstract es realitza mitjançant un únic formulari. Si et vols inscriure, però no vols encara adjuntar el teu abstract per la raó que siga, has d’esperar a tindre-ho preparat en el termini establit. En cas d’inscriure’t sense adjuntar res, no podràs tornar-te a inscriure després.

Puc enviar el pòster per correu quan estiga inscrit/a?

Has d’esperar a rebre notícies per correu electrònic sobre el teu abstract: si està admés, si necessita canvis (per no complir el format òptimament) o si està rebutjat (per no complir cap dels requisits sol·licitats). En cas d’estar admés, t’enviarem un formulari amb el qual pots adjuntar el teu pòster fins al dia 01 de febrer de 2023.

Puc enviar comunicació oral i pòster?
No, has de triar una. De fet, com hi ha un només formulari a emplenar, només tens una opció.

Contactaran amb mi per informar-me de les novetats relacionades amb el Congrés?

, ens posarem en contacte a través del correu electrònic facilitat al formulari d’inscripció. Us mantindrem informats de totes les novetats relacionades amb el Congrés.

Puc realitzar algun tipus de contribució si no soc estudiant de doctorat?

No, els estudiants de Grau o de Màster únicament poden assistir al congrés i no podran realitzar cap mena de contribució. Un dels requisits del congrés és ser estudiants de doctorat.