Contribucions

9 de desembre 2023

El IV Congrés Anual Internacional d’Estudiants de Doctorat admetrà la participació amb comunicacions en format oral i pòster, tant en anglés com en espanyol. Els resums de totes les comunicacions presentades seran publicats en un “Llibre d’Abstracts” per l’Editorial Electrònica de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Podran realitzar contribucions al IV CAIED qualsevol estudiant de doctorat de qualsevol universitat.

* Per a aquells estudiants de doctorat que desitgen presentar el seu pla d’investigació o idea/plantejament de tesi doctoral, no serà possible la contribució en format oral (només pòster).

* El termini límit per a enviar el resum de la comunicació oral serà el 26 de novembre de 2023.

* El termini límit per a enviar el resum del pòster serà el 10 de desembre de 2023. Data límit ampliada fins al 17 de desembre!

Per a poder enviar la teua contribució, per favor, dirigeix-te a la secció de comunicacions orals o pòsters.

L’organització del congrés es reserva el dret a realitzar/proposar canvis en el format de presentació de les contribucions.