Inscripcions

30 de gener 2024

El termini d’inscripció al IV CAIED s’obrirà el 27 de octubre de 2023 i la data límit per a la inscripció és el 31 de gener de 2024.

Us informem que a efectes de notificacions, els enviaments de certificacions, resolució d’incidències, així com per a l’efectiu compliment en matèria de protecció de dades, l’adreça del present IV CAIED tindrà en compte, NOMÉS I EXCLUSIVAMENT, els correus facilitats a través del formulari d’inscripció. Per això els preguem que, per favor, REVISIN EFECTIVAMENT EL CORREU REFLECTIT en el formulari, ja que no utilitzarem adreces e-mail diferents de les indicades per vostès.

Per a tramitar la inscripció s’haurà d’emplenar el següent formulari d’inscripció. És un únic formulari!

En cas que ja hagués realitzat el formulari d’inscripció, i ja hagi quedat registrat com a tal, cal que estigui pendent de les dates importants del congrés a les xarxes socials i/o web del congrés.
Així mateix, us informem que NO S’ENVIARAN CERTIFICACIONS D’ASSISTÈNCIA A QUI NO ACUDIU (entendrem com a “assistència efectiva” a aquella que arribi al 50% de la durada total del congrés).