Inscripcions

20 de desembre 2022

El termini d’inscripció al III CAIED s’obrirà el 26 de octubre de 2022 i la data límit per a la inscripció és el 16 de decembre de 2022 1 febrer de 2023 (sense contribució).

Us informem que a efectes de notificacions, els enviaments de certificacions, resolució d’incidències, així com per a l’efectiu compliment en matèria de protecció de dades, l’adreça del present III CAIED tindrà en compte, NOMÉS I EXCLUSIVAMENT, els correus facilitats a través del formulari d’inscripció. Per això els preguem que, per favor, REVISIN EFECTIVAMENT EL CORREU REFLECTIT en el formulari, ja que no utilitzarem adreces e-mail diferents de les indicades per vostès.

Per a tramitar la inscripció s’haurà d’emplenar el següent formulari d’inscripció. És un únic formulari!

En cas que ja hagués realitzat el formulari d’inscripció, i ja hagi quedat registrat com a tal, cal que estigui pendent de les dates importants del congrés a les xarxes socials i/o web del congrés.
Així mateix, us informem que NO S’ENVIARAN CERTIFICACIONS D’ASSISTÈNCIA A QUI NO ACUDIU (entendrem com a “assistència efectiva” a aquella que arribi al 50% de la durada total del congrés).

Dates importants:

Data límit inscripció: fins al 16 desembre de 2022 1 de febrer de 2023.
Enviament d’abstracts de comunicació oral: fins al 27 novembre de 2022.
Enviament d’abstract de pòster: fins al 11 desembre de 2022. Data límit ampliada fins al 18 de desembre!
Enviament de pòster en PDF per link: fins al 26 de gener de 2023.
Resposta acceptació de treballs: a partir del 8 de gener de 2023.