Presentació

El Congrés Anual Internacional d'Estudiants de Doctorat (CAIED; anteriorment conegut com CAED) és un esdeveniment acadèmic internacional de caràcter anual que té per finalitat afavorir la trobada i l'intercanvi interdisciplinari del coneixement científic entre estudiants de doctorat de diferents universitats. El CAIED naix com una iniciativa impulsada pel Vicerectorat d'Investigació de la Universitat Miguel Hernández (UMH), però queda obert a la participació d'estudiants de doctorat de qualsevol universitat.

El CAIED pretén servir com a punt de trobada de joves investigadors tant en l'inici del seu doctorat com al final, amb independència de l'àrea de coneixement del seu interés científic. Així, el CAIED es configura com un espai per a la discussió, col·laboració i intercanvi d'idees entre investigacions. L'objectiu últim del CAIED és enriquir l'experiència investigadora dels doctorands de diferents punts del món.

Aquesta tercera edició del Congrés es durà a terme en un dia i mig: 2-3 de febrer de 2023. Amb l'objectiu d'arribar a més gent es farà de manera en línia, concretament a través de la plataforma de teleconferència Google Meet. L'Organització facilitarà als inscrits amb la deguda antelació enllaces a les diferents sales on es realitzen les presentacions. El CAIED està organitzat i coordinat pel Vicerectorat d'Investigació de la UMH en col·laboració amb els representants dels diferents Programes de Doctorat de la UMH.