Pòsters

9 de desembre 2023

La vostra contribució d’abstract per a la modalitat de pòster s’ha d’enviar abans del 10 de desembre (ESTÈS FINS AL 17 DE DESEMBRE) mitjançant aquest formulari habilitat. Un cop finalitzada la data, no s’acceptaran més contribucions. Tots els abstracts de pòster seran acceptats automàticament sempre que compleixin les pautes indicades. Posteriorment, els pòsters es podran enviar fins a l’21 de gener en format PDF, amb una dimensió de 120×90 cm i en disposició vertical, en un link que s’habilitarà prèviament. Aquest pòster serà publicat a la pàgina web del Congrés per consultar-lo (durant i després del Congrés).

Per favor, descarregueu i utilitzeu la plantilla per a la realització de l’abstract. Podrà trobar-la tant en aquesta pàgina com al formulari d’inscripció. Us informem que no acceptarem un altre format diferent del facilitat al formulari.

La modalitat Pòster serà obligatòria per a aquells estudiants de doctorat que desitgen presentar el seu pla inicial d’investigació.

Utilitze aquesta plantilla per a elaborar el seu resum en espanyol o en anglés, i realitze l’enviament de la seua contribució per mitjà de l’emplenament del següent formulari. El document d’abstract s’ha de pujar en format word, i el nom del fitxer ha de ser: “Cognom.Nom”, exemple: “Martinez.Antonio”. La plantilla conté els següents apartats:

  • Títol
  • Autor/s
  • Afiliació
  • Resum de 250-350 paraules
  • 6 paraules clau

El resum haurà de complir amb els següents criteris per a poder ser avaluat i acceptat pel comité organitzador:

  • Treballs teòrics: a) tema d’estudi; b) argumentació seguida; i, c) principals conclusions.
  • Treballs empírics: a) tema d’investigació; b) hipòtesi de partida; c) descripció de les dades; d) metodologia utilitzada per a l’obtenció i procés d’anàlisi de les dades; i, e) principals resultats o conclusions

* El termini límit per a enviar el resum del pòster serà el 10 de desembre de 2023.